ارسال پیامک بلک لیست

عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) - شماره کارت جدید برای پرداخت هزینه نرم افزار مدیریت تعمیرگاه
تاریخ : پنجشنبه، 14 آبان ماه، 1394
موضوع :

شماره کارت جدید برای پرداخت هزینه نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

برای دریافت کد فعالسازی نرم افزار مدیریت تعمیرگاه میتوانید

هم از طریق پرداخت ینترنتی از این لینک استفاده کنید

و همیتوانید به شماره کارت بانک ملی

6037997175094771  بنام الیاس ملکی  مبلغ 20 هزار تومان واریز نمایید.


منبع این مقاله : :عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن)
آدرس این مطلب : http://acs.ir/30/شماره-کارت-جدید-برای-پرداخت-هزینه-نرم-افزار-مدیریت-تعمیرگاه/