ارسال پیامک بلک لیست

ارسال بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال اس ام اس بلک لیست

پنل پیامک رایگان

خرید vpn

عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) - آمار بازديد
عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2423574 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1396/11/29

پرترافيك ترين ماه: اسفند ماه 1395 (303398 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 10 تير ماه 1392 (33755 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 12:00 - 12:59 در مورخه : 6 شهريور ماه 1395 (4264 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1391 (6250)
1392 (416010)
1393 (374646)
1394 (344652)
1395 (706521)
1396 (575494)


آمار ماهيانه سال : 1396

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (254040)
ارديبهشت ماه (31677)
خرداد ماه (32981)
تير ماه (30962)
مرداد ماه (30136)
شهريور ماه (38283)
مهر ماه (54348)
آبان ماه (35584)
آذر ماه (30445)
دي ماه (22708)
بهمن ماه (14330)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : بهمن ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 11.80% (1691)
2 3.775% (541)
3 14.62% (2096)
4 3.663% (525)
5 1.514% (217)
6 1.877% (269)
7 5.659% (811)
8 4.473% (641)
9 1.646% (236)
10 3.405% (488)
11 5.275% (756)
12 3.286% (471)
13 1.472% (211)
14 4.877% (699)
15 3.963% (568)
16 1.465% (210)
17 1.353% (194)
18 2.030% (291)
19 3.049% (437)
20 2.323% (333)
21 1.681% (241)
22 1.884% (270)
23 1.046% (150)
24 2.616% (375)
25 4.926% (706)
26 1.374% (197)
27 1.374% (197)
28 2.302% (330)
29 1.249% (179)
30 0% (0)


آمار ساعات روز : 29 بهمن ماه 1396

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 40.22% (72)
01:00 - 01:59 2.793% (5)
02:00 - 02:59 3.910% (7)
03:00 - 03:59 6.703% (12)
04:00 - 04:59 3.910% (7)
05:00 - 05:59 7.262% (13)
06:00 - 06:59 8.938% (16)
07:00 - 07:59 2.234% (4)
08:00 - 08:59 3.351% (6)
09:00 - 09:59 5.027% (9)
10:00 - 10:59 1.675% (3)
11:00 - 11:59 3.910% (7)
12:00 - 12:59 4.469% (8)
13:00 - 13:59 5.586% (10)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]


نوروفيدبک اروميه پرسش پاسخ پزشکی