دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت

عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) - آمار بازديد
عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1611922 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1395/12/10

پرترافيك ترين ماه: تير ماه 1392 (111950 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 10 تير ماه 1392 (33755 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 12:00 - 12:59 در مورخه : 6 شهريور ماه 1395 (4264 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1391 (6250)
1392 (416010)
1393 (374646)
1394 (344652)
1395 (470363)


آمار ماهيانه سال : 1395

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (25424)
ارديبهشت ماه (26999)
خرداد ماه (28445)
تير ماه (29247)
مرداد ماه (49705)
شهريور ماه (54607)
مهر ماه (32553)
آبان ماه (24380)
آذر ماه (16382)
دي ماه (20741)
بهمن ماه (94640)
اسفند ماه (67240)


آمار روزانه ماه : اسفند ماه, 1395

تاریخدفعات بازديد
1 10.79% (7259)
2 7.996% (5377)
3 8.790% (5911)
4 8.499% (5715)
5 12.80% (8609)
6 13.31% (8956)
7 12.40% (8344)
8 11.48% (7724)
9 10.55% (7100)
10 3.338% (2245)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


آمار ساعات روز : 10 اسفند ماه 1395

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 0.801% (18)
01:00 - 01:59 1.158% (26)
02:00 - 02:59 9.710% (218)
03:00 - 03:59 13.27% (298)
04:00 - 04:59 17.06% (383)
05:00 - 05:59 13.14% (295)
06:00 - 06:59 13.76% (309)
07:00 - 07:59 16.03% (360)
08:00 - 08:59 11.80% (265)
09:00 - 09:59 3.251% (73)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]


نوروفيدبک اروميه پرسش پاسخ پزشکی