ارسال پیامک بلک لیست

عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) - آمار بازديد
عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2596204 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 11.17 % (290009)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.55 % (273929)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 67.64 % (1756239)
 Opera: OperaOperaOpera 4.558 % (118350)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (28)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (85)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.077 % (79891)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.991 % (77673)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 38.11 % (989501)
 Linux:LinuxLinuxLinux 5.443 % (141324)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.347 % (86903)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (8)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 7.703 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 7.703 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 7.703 % (2)
 AIX:AIXAIXAIX 0.000 % (6)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 53.09 % (1378456)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 101
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 33
 موضوعات فعال :
 نظرات و پيشنهادات : 197
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0
نوروفيدبک اروميه پرسش پاسخ پزشکی