ارسال پیامک بلک لیست

عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) - آمار بازديد
عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2604443 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 11.14 % (290218)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.53 % (274407)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 67.62 % (1761288)
 Opera: OperaOperaOpera 4.544 % (118365)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (28)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (86)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.105 % (80882)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.039 % (79169)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 38.04 % (990930)
 Linux:LinuxLinuxLinux 5.506 % (143426)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.351 % (87275)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (8)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 7.679 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 7.679 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 7.679 % (2)
 AIX:AIXAIXAIX 0.000 % (6)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 53.09 % (1382792)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 101
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 33
 موضوعات فعال :
 نظرات و پيشنهادات : 199
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0
نوروفيدبک اروميه پرسش پاسخ پزشکی