ارسال پیامک بلک لیست

عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) - آمار بازديد
عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2584764 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 11.21 % (289789)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.56 % (273167)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 67.60 % (1747408)
 Opera: OperaOperaOpera 4.578 % (118348)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (28)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (85)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.051 % (78867)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.981 % (77072)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 38.20 % (987555)
 Linux:LinuxLinuxLinux 5.371 % (138852)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.334 % (86195)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (8)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 7.737 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 7.737 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 7.737 % (2)
 AIX:AIXAIXAIX 0.000 % (6)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 53.08 % (1372142)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 101
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 33
 موضوعات فعال :
 نظرات و پيشنهادات : 196
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0
نوروفيدبک اروميه پرسش پاسخ پزشکی