خانه / بایگانی برچسب: الای تقابل روحانی با رهبر انقلاب

بایگانی برچسب: الای تقابل روحانی با رهبر انقلاب

شیطنت فارس اینبار با القای تقابل روحانی با رهبرانقلاب

متن کامل صحبتا رو بخونید. فارس اینجا شیطنت کرده. امروز روحانی درباره دولت الکترونیک حرف زده و گفته: دکتر روحانی با بیان اینکه مفاسد یکی از موانع بزرگ تولید است ، گفت: راه مبارزه با فساد همین توسعه دولت الکترونیکی و شفافیت است، با توسعه دولت الکترونیک مردم با زحمت کمتر خدمات بیشتری دریافت خواهند کرد و مفاسد و رانت‌ها کمتر می شود. حالا اینو مقایسه کنید با تیتر فارس.تیتر انتخابی برای القای تقابل روحانی با رهبر انقلاب انتخاب شده. متاسفانه گاهی از بی بی سی تقلید می کنن میشه این شیطنتها

متن کامل صحبتا رو بخونید. فارس اینجا شیطنت کرده. امروز روحانی درباره دولت الکترونیک حرف زده و گفته:دکتر روحانی با بیان اینکه مفاسد یکی از موانع بزرگ تولید است ، گفت: راه مبارزه با فساد همین توسعه دولت الکترونیکی و شفافیت است، با توسعه دولت الکترونیک مردم با زحمت کمتر …

ادامه نوشته »