برچسب: تعمیر لپتاپ ایسرمشکل: خاموش شدن حین کار بدلیل آب‌خوردگی (تمیز کردن با الکل!)