برچسب: عروسک

  • طراحی با نرم افزار ادوبی ایلوستریتر

    طراحی‌های دانش‌آموزان هنرستان بوعلی سینا ماسال از عروسک #کلاه_قرمزی😘 با نرم افزار ادوبی ایلوستریتر AdobeE Illustrator

    طراحی‌های دانش‌آموزان هنرستان بوعلی سینا ماسال از عروسک کلاه_قرمزیبا نرم افزار ادوبی ایلوستریترAdobeE Illustrator عصرِ کامپیوتر از ۱۳۸۰شاندرمن ،جنب مسجد جامعبه مدیریت مهندس الیاس_ملکی۰۹۱۱۱۸۴۲۰۶۵۰۱۳۴۴۶۵۲۰۶۵