برچسب: فروش

  • طراحی با نرم افزار ادوبی ایلوستریتر

    طراحی‌های دانش‌آموزان هنرستان بوعلی سینا ماسال از عروسک #کلاه_قرمزی😘 با نرم افزار ادوبی ایلوستریتر AdobeE Illustrator

    طراحی‌های دانش‌آموزان هنرستان بوعلی سینا ماسال از عروسک کلاه_قرمزیبا نرم افزار ادوبی ایلوستریترAdobeE Illustrator عصرِ کامپیوتر از ۱۳۸۰شاندرمن ،جنب مسجد جامعبه مدیریت مهندس الیاس_ملکی۰۹۱۱۱۸۴۲۰۶۵۰۱۳۴۴۶۵۲۰۶۵

  • شاهکار دیگری از تعمیرکاران ناشی!

    شاهکار دیگری از تعمیرکاران ناشی!

    کلا من هنگ کردمایسر Acer E1-572Gبجای اینکه لولا رو ریگلاژ کنه و شکستگی لولا رو جوش بدن ، بدنه سالم لپتاپ رو سوراخ کردن قاب جلو رو هم با چسب دوقلو چسبوندن!!!!عصر کامپیوتر شاندرمن ،جنب مسجد جامع،به مدیریت مهندس الیاس ملکی۰۹۱۱۱۸۴۲۰۶۵۰۱۳۴۴۶۵۲۰۶۵