برچسب: مشکل گیر کردن در #سه_چراغو بوت نشدن مشکل روشن نشدن مشکل عدمـکانکت و نداشتن اینترنت مشکل عدم شناسایی DSL مشکل قطع و وصل کردن و عدم پایداری مشکل وایرلس و….