برچسب: وقتی مشتری میگه همکارتون، عین همین ویندوز رو نصب میکنه ولی کمتر میگیره