برچسب: کاندیدای انتخابات در یک زمین کشاورزی، نوشته «وقتی گفتم مدل مطلوب این دوستان کره‌شمالی است برخی باورشان نشد.» جلیلی با اشاره به سابقه سفارت همتی در چین این اشتباه او‌ را متذکر شده است.