برچسب: گفتگوی بدون تعارف با دکتر جلیلی از شبکه 2 ساعت 20:30 گفتگوی ویژه خبری؛ ساعت 22:45 شبکه 2 و پخش همزمان از رادیو