برچسب: یک اتفاق عجیب در وزارت گردشگری برای یکی از روستاهای گیلان