برچسب: Acer Extencsa 5635G intel Core2 Dou T6570 2.1Ghz ram:4G Hrad: 500G SATA Graphic: Geforce G105M 512MB LED 15.6 رایتر و باتری سالم قیمت: دایرکت